jump to navigation

Svensk Handel vill publicera misstänkta snattare November 6, 2009

Posted by cbackman in Kameraövervakning, Stämpligsteori.
trackback

Rapport meddelade i torsdags att Svensk Handel vill börja lägga ut bilder från övervakningskameror på misstänkta snattare på Dagens Handels hemsida. Sen tidigare i höst lägger polisen i Skåne i vissa fall ut bilder på misstänkta gärningspersoner på sin hemsida. Till en början hade man många besökare, men det sjönk fort och hittills har man inte rapporterat om något fall där man löst brottet med hjälp av bildpubliceringen.

Är det här ett problem?

Traditionellt sett har man i Sverige ansett att uppgifter om att någon är misstänkt för brott inte ska spridas och pressen är restriktiv med att publicera bilder och namn på misstänkta personer. En av anledningarna till det är att man ansett att personer som pekas ut som misstänkta eller skyldiga för brott tenderar att bemötas med misstänksamhet eller avvisande oavsett om de senare fälls för brottet eller inte. Något som försvårar deras liv. Inom den kriminologiska stämplingsteorin menar man att ett sådant bemötande kan leda att människor börjar begå brott. Några empiriska studier över sambandet mellan misstanke/offentlig uthängning och framtida brottslighet känner jag dock inte till. De flesta studier kring stämpligsteorin handlar om kopplingen mellan vilka åtgärder man tar till efter ett brott och framtida delaktighet i samhället. Exempelvis har man kunnat konstatera att personer som döms till fängelse, men även kvinnor som stängts av från skolan, har mycket sämre delaktighet på arbetsmarknaden än andra även när man har kontrollerat för än mängd andra faktorer så som uppväxt, utbildning m.m.

Nu kommer en publicering av bilder på misstänkta snattare troligen inte i första hand påverka personers möjlighet att få jobb eftersom deras personuppgifter förhoppningsvis inte kommer att läggas ut om de identifieras. Däremot finns risken att personer på övervakningsbilderna känns igen av vänner, grannar eller arbetskamrater som av nyfikenhet tittar på bilderna.

Det finns de som hävdar att det inte är något större bekymmer eftersom de själva har försatt sig i den situationen, men då ska man kanske ändå försöka ställa sig frågan om vi ska få använda vilka metoder som helst för att klara upp brott oavsett vilka konsekvenser det får för både dem som senare bedöms skyldiga och för dem som bedöms oskyldiga. De mest radikala stämplingsteoretikerna menade på 1960-talet att vi överhuvudtaget skulle försöka undvika alla slags ingripanden mot den som begått brott eftersom det med största sannolikhet endast skulle leda till fler brott. De inte fullt så radikala teoretikerna hävdar att vi givetvis behöver ingripa mot brott men att vi bör undvika de mest stämplande åtgärderna för att inte riskera att bli kontraproduktiva, dvs. skapa mer brottslighet genom våra åtgärder.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: