jump to navigation

Datainspektionen godkänner biometrisk stämpelklocka November 17, 2010

Posted by crimeandcontrol in Biometri, Datainspektionen, Integritet.
trackback

Igår meddelade Datainspektionen att man godkänt The Phone House:s system där anställda “stämplar in” genom att få sitt fingeravtryck avläst. Syftet med systemet är att förhindra att anställda fuskar med tidrapporteringen genom att stämpla in för varandra.

Datainspektionen konstaterar att Personuppgiftslagen (PUL) inte hindrar att arbetsgivaren använder ett biometriskt system med fingeravtryck så länge det finns ett samtycke från arbetstagarna.

Det här visar på ett tydligt sätt de problem som finns med samtyckes-paragrafen i PUL. Man har inte tagit hänsyn till hur verkligheten ofta ser ut, dvs. att människor sällan har en så fri relation till den som begär att få behandla personuppgifter att man kan tala om ett frivilligt samtycke. Vem vill börja sin anställning med att för närmsta chef förklara att man av principiella skäl inte vill lämna ifrån sig biometrisk information även om företaget tycker att det är det smidigaste systemet? I vilken position hamnar man som arbetstagare då när bakgrunden till det biometriska systemet dessutom är att företaget tycker att det är nödvändigt för att förhindra fusk bland de anställda? Det rimliga är kanske att man är mer rädd om sin timanställning eller provtjänstgöring än så och att man därför samtycker.

Den nuvarande utformningen av lagen sätter “information” i centrum och anser att det viktigaste för att man ska kunna samtycka är att man blivit informerad. Det är givetvis riktigt att man måste veta vad det är man samtycker till för att det ska vara något värt, men förutom informationsaspekten påverkar makt- och beroenderelationer individers möjlighet att välja att samtycka eller inte. När man inte tar hänsyn till det i lagstiftningen så får vi den typ av beslut som Datainspektionen just meddelat och som i praktiken lämnar arbetstagare utan integritetsskydd.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: