jump to navigation

JO uttalande om polisens bildpublicering av misstänkta December 21, 2010

Posted by crimeandcontrol in Integritet, JO, Kameraövervakning, Uncategorized.
trackback

Idag kom JO:s beslut med anledning av den anmälan som gjorts av Skåne polisens bildpublicering av misstänkta. Det var hösten 2009 som Skånepolisen på sin webbsida publicerade bilder från övervakningskameror av personer misstänkta för bland annat bilstöld, misshandel och försök till bedrägeri. Datainspektionen yttrade sig över bildpubliceringen i november 2009 (se tidigare blogginlägg här) och menade att publicering av bilder på misstänkta endast får ske i undantagsfall, exempelvis om personen kan antas vara farlig för allmänheten eller misstänks för ‘särskilt allvarlig brottslighet’. Nu har alltså även JO kommit med ett uttalande i frågan. JO gör delvis en annan bedömning än Datainspektionen och ställer uppföljande kriterier för att bildpublicering ska komma ifråga:

1. publiceringen ska vara av synnerlig vikt för utredningen. Enligt JO betyder det att läget måste vara sådant att en publicering är enda alternativet till att lägga ner utredningen.

2. bilderna ska visa något som utför eller försöker utföra ett brott. Det ska alltså inte vara någon tvekan om att det man ser på bilden är en brottslig handling och JO jämför detta med att gripa någon på bar gärning.

3. minimistraffet för brottet måste vara minst 6 månaders fängelse.

De flesta bilder som hittills publicerats har inte rört brott som kan betecknas som särskilt allvarlig. Exempelvis publicerade polisen i Blekinge efter att Datainspektionen lämnat sitt yttrande en bild på en person som misstänktes för fickstöld (läs mer i Datainspektionens rapport  Integritetsåret 2009). Enbart den tredje punkten i JO:s uttalande innebär att bara fyra av de 12 bildpubliceringar som Skånepolisen  gjort  skulle vara acceptabla. Inte heller Blekingepolisens publicering skulle få göras.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: