jump to navigation

Även Jämtlandspolisen ska bildpublicera February 7, 2011

Posted by cbackman in övervakning, Kameraövervakning.
trackback

Idag rapporterar Länstidningen i Östersund att Jämtlandspolisen ska börja publicera bilder på misstänkta. Operativa chefen säger i ett uttalande i artikeln att publiceringarna kan komma att gälla inbrott och “tjuvtankning”. Inbrott är ett brott som kan kategoriseras som grov stöld vilket innebär att minimistraffet är 6 månaders fängelse. Detta är ett av de kriterier som JO satt upp för att polisens bildpublicering av misstänkta ska vara försvarbar (se tidigare inlägg här). Men att det är ett inbrott gör inte att det med automatik klassas som grov stöld (se ex. Högsta domstolens avgörande NJA 2003 s 121). Vilken brottskategori som Jämtlandspolisen tänkt klassa “tjuvtankning” som för att det ska vara ett brott som ger minst sex månaders fängelse är jag mycket nyfiken på att få reda på. Speciellt eftersom det enligt artikeln i Länstidningen verkar som att Jämtlandspolisen läst JO:s uttalande och därmed bör känna till de kategorier som satts upp för att bildpublicering ska anses försvarlig.

Med allt fler polismyndigheter som börjar publicera bilder av misstänkta har vi snart underlag för ett kommande forskningsprojekt kring vad det är som gör det möjligt för polisen att hävda (i enlighet med JO:s kriterier) att en bildpublicering är av synnerlig vikt för utredningen.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: