jump to navigation

Dagens boktips February 28, 2011

Posted by crimeandcontrol in Litteraturtips, Uncategorized, Våld.
trackback

Nu finns Sara Uhnoos bok Våldets regler: ungdomars tal om våld och bråk äntligen i bokdiskarna. Boken, som också är Uhnoos avhandling, bygger på fokusgruppsintervjuer med ungdomar och visar hur social kontroll kring våldsanvändning konstrueras i ungdomsgrupper. Som en röd tråd genom boken löper våldets komplexitet.  “Våld” i ungdomarnas tal innefattar så mycket mer än det “gatuvåld” som ofta får representera ungdomsvåldet. När ungdomarna pratar om våld så är det också i relation till syskonbråk och skojbråk.

I våldets komplexitet ligger också att dess regler är kontextuellt styrda och förhandlingsbara. Några regler framstår – åtminstone i intervjusituationen – som generellt giltiga: att inte slå den som är svagare, vara flera mot en, sparka på den som ligger ner eller sparka mot huvudet. När syskon- och skojbråk framställs som legitima våldsformer är det för att de inblandade personerna anses vara jämbördiga. Om de inte är det och någon har ett maktövertag definieras situationen om. När ungdomarna pratar om ojämlika situationer så handlar det om personernas fysiska styrka, men också om ålder, familjeposition, könstillhörighet och om man är flera.

Det är tydligt att Uhnoos bok bygger på ett gediget analysarbete. Det är rikt med citat i kapitlen och därmed lätt för läsaren att följa med i resonemanget och få en känsla för de samtal som förts. Fram träder en bild av ett ämne som är betydligt mer nyansrikt än vad de dominerande samhällsdiskureserna ger sken av. Uhnoos arbete visar ungdomar som aktiva i upprätthållandet av moral och specifika regler i olika våldssituationer, och hur de förhåller sig till vuxenvärldens inblandning och regler liksom till vuxenvärldens frånvaro. Våld är socialt: både våldsutövningen och reglerna tolkas utifrån den rådande situationen och vilka de inblandade parterna är.

Sara Uhnoo försvarar sin avhandling fredagen den 18 mars kl 10.15 i hörsalen Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg. För mer information kontakta Sara Uhnoo på telefon 031-786 47 88, epost sara.uhnoo[at]sociology.gu.se

(Boken är nu omskriven även i Aftonbladet och  Fria Tidningen)

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: