jump to navigation

“Ungdomsskrämmor” November 9, 2011

Posted by cbackman in Brottsprevention, Uncategorized.
trackback

I USA och England har man under några år använt så kallade ungdomsskrämmor (mosquito alarms, se ex. wikipedia och you tube). Det är små lådor som sänder ut ett högfrekvent ljud som normalt inte kan uppfattas av personer som är över 25 år. Tanken är att ex. en affärsinnehavare eller ett köpcentrum kan sätta upp en låda utanför ingången och på så sätt slippa att ungdomar – som inte ses som potentiella konsumenter utan som något som stör de mer lönsamma kunderna – står och hänger vid ingången. I början av hösten sattes lådor upp vid några förskolor i Malmö för att förhindra skadegörelse som man förknippar med ungdomar.

Den här typen av åtgärder riktar in sig på att förändra miljön och försvåra brott men bortser helt från sociala aspekter. Paula Wahlgren som är doktorand vid Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet har skrivit en läsvärd artikel detta som vi gärna rekommenderar.

Förutom att man slutar ställa sig frågan varför ungdomar hänger utanför affärer eller förskolor så ger man också affärsinnehavare och fastighetsförvaltare rätten att utvidga “sin” fastighet och det rum de äger till gatan utanför och besluta att alla under 25 år saknar rätt att befinna sig där. Kritiker har också menat att metoden bryter mot Europarådets konvention för mänskliga rättigheter.

Samtidigt som metoden används mot ungdomar så har den också blivit använd av ungdomar. Den så kallade “Teen Buzz” ringsignalen för mobiltelefoner används ex. av ungdomar för att undvika att lärare hör att deras telefon ringer under lektioner. Det går inte att jämställa med ett aktivt motstånd mot tekniken så som den används av affärsinnehavare m.m. men det är intressant att se hur tekniker avsedda för att kontrollera vissa grupper också används av gruppen ifråga för att undkomma kontroll.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: