jump to navigation

About Crime & Control

At Crime & Control, we collect and dicuss current research on crime and social control with a focus on Scandinavia.  Our aim is to:

–       critically comment and nuance Scandinavian crime related news reports

–       direct attention to interesting reports and research findings

Most of the writers are researchers at the department of Sociology, University of Gothenburg.

–––––––

Om Crime & control

Crime & Control samlar och diskuterar vi aktuell forskning om brott och social kontroll. Vi strävar efter att:

–       kritiskt kommentera och nyansera nyhetsrapporteringen

–       lyfta fram intressanta rapporter och forskningsresultat

Vi som skriver på sajten är samtliga forskare, de flesta av oss är verksamma vid Sociologiska institutionen vid Göteborgs Universitet. Mer info om oss hittar du i spalten till höger under rubriken Länkar.

%d bloggers like this: